Користувачу -

Публічна оферта

Шляхом розміщення приведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу товару, а також інформації, яка міститься на сайті woodmaster.company Продавець робить пропозицію (оферту) фізичним особам щодо придбання товарів, розміщених на сайті woodmaster.company (надалі – «сайт»), на умовах вказаного Публічного договору купівлі-продажу товару.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

Терміни, які використовуються у даному Публічному договору купівлі-продажу товару.

1. Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») – договір в якому Продавець взяв на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, кожній фізичній особі, яка до нього звернеться (Покупцю).
2. Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на сайті відомостей про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару (накладній) Покупцю.
3. Покупець – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар.

4. Оферта – пропозиція Продавця в адресу фізичної особи щодо укладання даного Договору.

5. Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті Продавця woodmaster.company .

6. Приймання-передача товару – дії Сторін даного Договору (або третьої особи з боку Покупця), які призводять до фактичної передачі товару від однієї Сторони Договору іншій, та оформлюються підписанням Сторонами накладної або іншого документу, який свідчить про передачу товару однією Стороною даного Договору іншій Стороні даного Договору.

7. Сторона (Сторони) за Договором – Продавець або Покупець (Продавець та Покупець) враховуючи зміст умов Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підтвердженням надання Покупцем повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору, на умовах, викладених у даному Договорі, є направлення Покупцем Продавцю за допомогою системи, розміщеної на сайті woodmaster.company, замовлення на відповідний товар.

1.2. З моменту отримання Продавцем від Покупця замовлення на товар даний Договір вважається укладеним.

1.3. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти замовлений товар від Продавця.

1.4. Сторони за даним Договором підтверджують, що укладання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної зі Сторін та при повному розумінні предмету та умов даного Договору.

1.5. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений із інформацією про умови доставки і умови оплати вартості доставки товару, який продається за умовами даного Договору, а також із інформацією про сам товар, а саме стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якості, характеристиками матеріалу, з якого товар вироблено та з інформацією стосовно його виробника та дає згоду на придбання такого товару із вказаними характеристиками.

2. СТРОК ТА УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ, УМОВИ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ.

2.1. Строк протягом якого Продавець зобов’язаний доставити Покупцеві замовлений ним товар становить 5-14 робочих днів з дати оплати Покупцем вартості товару відповідно до умов даного Договору, при умові наявності замовленого товару на складі, та 10-35 робочих днів, при умові виготовлення даного товару під індивідуальне замовлення.

2.2. Сторони дійшли згоди, що Продавець має право не приступати до виконання умов даного Договору у випадку несплати Покупцем належним чином та у повному обсязі вартості товару на умовах, передбачених даним Договором.

2.3. Права власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем. Ризик випадкового псування або втрати товару, що постачається, переходить від Продавця до Покупця разом із виникненням у останнього права власності на такий товар.

2.4. Продавець зобов’язаний доставити та передати Покупцеві товар у відповідному пакуванні (стрейч-плівка та/або картон), якщо інше не випливає з характеристик товару. Або згідно умов пакування транспортних компаній.

2.5. Доставка товару відбувається за спільною згодою Продавця та Покупця: власними силами, транспортними компаніями чи власним транспортом Продавця.

2.5.1. Доставка товару відбувається за адресою, вказаною Покупцем у замовленні на товар. Доставка товару здійснюється до під’їзду/воріт одержувача.

2.5.2. У випадку доставки товару Покупцю силами перевізника або власним транспортом Продавця, така доставка відбувається за рахунок Покупця.

2.5.3. З тарифами на послуги доставки відповідного товару Покупець може ознайомитися на сайті обраної для доставки транспортної компанії під час здійснення (оформлення) замовлення товару.

2.5.4. У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (направленого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, за виключенням випадків повернення неякісного/некомлетного/невідповідаючого асортименту товару, Продавець має право при поверненні грошових коштів, сплачених Покупцем за такий товар відповідно до вимог п. 4.3. даного Договору, утримати суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцю.

2.6. Про точну дату та час доставки Продавець та/або транспортна компанія повідомляє Покупця за допомогою телефонного зв’язку за номером телефону Покупця, вказаним Покупцем у замовленні на товар.
Покупець зобов’язаний забезпечити власну присутність або присутність третіх осіб, які б могли здійснити приймання-передачу товару, за місцем доставки товару.
У випадку, якщо зберігання неприйнятого Покупцем товару здійснюється на складі перевізника, Покупець зобов’язаний сплатити вартість такого зберігання на користь такого перевізника за весь строк зберігання такого товару.
У випадку якщо товар не був прийнятий (вивезений) Покупцем протягом 5 календарних днів після повідомлення Покупця про готовність замовленого товару для самовивозу на складі Продавця та/або доставку замовлення на склад перевізника, Продавець має право повернути замовлений товар та розпорядитися таким товаром на власний розсуд без повернення Покупцю вартості такого товару.
Повторна доставка товару Покупцю здійснюється силами та за рахунок Покупця зі складу Продавця (або перевізника), адреса якого повідомляється Продавцем за запитом Покупця додатково.

2.8. При прийманні-передачі товару Покупець (або третя особа) зобов’язана перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовленню Покупця та накладній на відповідний товар, а також комплектацію товару та наявність видимих пошкоджень товару.
Шляхом підписання Покупцем (або третьою особою) товарно-транспортної накладної/декларації/іншого документу, який підтверджує фактичне прийняття товару Покупцем (або третьою особою) від перевізника, Покупець (або третя особа) підтверджує відсутність претензій щодо асортименту, якості та комплектності отриманого товару.

2.9. Продавець надає Покупцеві накладну на замовлений товар.

2.10. У випадку доставки товару силами Продавця, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе Продавець. У випадку доставки товару перевізником, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе перевізник.

3. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

3.1. Продавець гарантує доставити та передати Покупцю товар, що відповідає технології виробництва даного товару.

3.2. Після завершення приймання-передачі товару від Продавця Покупцю, Покупець не може пред’являти претензії Продавцю щодо кількості товару та/або асортименту товару, та/або неналежної комплектації товару, та/або недоліків товару, які могли бути виявлені Покупцем під час приймання-передачі товару.

3.3. У випадку виявлення Покупцем в момент приймання-передачі товару від Продавця недоліків товару, Покупець зобов’язаний одразу, до моменту підписання Покупцем супроводжувальних документів на товар, повідомити про це Продавця.

3.4. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, який був доставлений Продавцем Покупцю є неукомплектованим належним чином або до товару не додані належні комплектуючі деталі, Продавець зобов’язаний здійснити доукомплектацію товару або доставити комплект необхідних деталей протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця.

3.5. Сторони дійшли згоди, що у випадку якщо товар, доставлений Продавцем Покупцю, має недоліки, Продавець зобов’язаний усунути такі недоліки товару протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання відповідної претензії від Покупця без урахування часу, необхідного для доставки Покупцю товару з усуненими недоліками або доукомплектації товару.
Повернення та заміна пошкодженої деталі здійснюється за рахунок Продавця, якщо повернення товару Продавцю передбачається характером встановленого недоліку товару.

3.6. Сторони встановили, що строк та порядок заміни товару з пошкодженнями регулюються чинним законодавством України та умовами даного Договору.

3.7. Сторони встановили, що Покупець не має права на повернення товару, який відповідає вимогам даного Договору, а саме за кількістю, якістю, асортиментом, комплектністю та який був доставлений Покупцю відповідно до умов даного Договору.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ МІЖ СТОРОНАМИ.

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних у рахунку на оплату відповідного товару, наданого Покупцю Продавцем.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.3. Розрахунок за замовлений Покупцем товар може бути здійснений Покупцем шляхом повної стовідсоткової передоплати вартості замовленого товару протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ.

5.1. Обов’язки Продавця:

5.1.1. Здійснити доставку товару, а також передати товар Покупцеві дотримуючись умов даного Договору;

5.1.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

5.2. Права Продавця:

5.2.1. Вимагати від Покупця прийняття товару, який поставлений у відповідності до умов даного Договору;

5.2.2. Вимагати від Покупця виконання та дотримання умов даного Договору, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

5.2.3. Відмовити Покупцеві у продажу товару, якого не має у наявності у Продавця або виробника товару.

5.3. Обов’язки Покупця:

5.3.1. Здійснити своєчасну оплату замовленого товару та забезпечити приймання товару у Продавця або перевізника дотримуючись умов даного Договору;

5.3.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

5.4. Права Покупця:

5.4.1. Вимагати від Продавця доставки та передачі товару у відповідності до умов даного Договору;

5.4.2. Вимагати від Продавця виконання та дотримання умов даного Договору належним чином та у встановлені строки.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якою зі Сторін обов’язкових умов даного Договору, така Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

6.3. Розгляд претензій здійснюється протягом 20 (двадцять) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.

6.4. У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

6.5. Даний Договір набирає чинності з моменту надання згоди Покупцем щодо укладання даного Договору та діє до моменту повного виконання Продавцем та Покупцем зобов’язань, передбачених умовами даного Договору.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Сторонами лише при досягненні взаємної згоди Сторін.

7.2. Сторони дійшли згоди, що у випадку розірвання даного Договору за ініціативою Покупця або відмови Покупця від доставки та передачі Продавцем товару, зазначеного у замовленні, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним грошові кошти або має право повернути такі грошові кошти частково у розмірі не більш 20% від загальної вартості товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути грошові кошти Покупцю у будь-якому іншому розмірі, якщо на те є взаємна згода Сторін за даним Договором.

7.3. В момент підтвердження замовлення на сайті woodmaster.company Покупець погоджується, що йому надана і зрозуміла повна інформація про споживчі властивості товару.

7.4. Договір є обов’язковим для виконання Сторонами по даному Договору.

7.5. Шляхом укладання даного Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин в сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України.

7.6. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

7.7. По всім питанням, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

Створюємо затишок у Вашій оселі

Wood Майстер

Є запитання або пропозиції?

Заповніть форму і наші менеджери зв'яжуться з Вами.    Доведіть, що ви людина, вибравши автомобіль.

    ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ
    Scroll Up